MiA

Mangfoldskompetanse i bedriftene gir ökt konkuranseevne
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Aune, Roar
Trondheim kommune
Mob.: +47 72 54 95 70
E-post: roar.aune@trondheim.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Trondheim kommune

Øvrige partnere:
- Minerva stiftelsen
Prosjektet skal utvikle metoder, modeller og samarbeid for kompetansutvikling med fokus på integrering av arbeidsssøkende invandrere og andre marginaliserte personer utenfor arbeidsmarkedet. Det skal utvikles et mentorprogram/nettverk for arbeidssøkende invandrere og marginaliserte grupper, der formålet er at disse skal være integrert i arbeidslivet etter avsluttet program.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 9 560 000 SEK €
Norsk bidrag: 1 890 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene