CIFA

CONNECT Interreg med nordlig bedriftsinkubator (CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn)
Prosjektperiode
01.10.2010 - 30.06.2013
Norsk prosjekteier:

Connect Norge

Leadpartner:
Connect Norr Service AB
Øvrige partnere:
CONNECT Nord-Norge
Origo Nord AS
ProBarents AS
Kunnskapsparken Nord AS
Forskningsparken I Narvik AS
Vesterålen Grundehage AS
Kunnskapsparken Bodö AS
CONNECT Norr:s företagarnätverk (Sverige),
CIFA skal støtte oppunder nyetablerte bedrifter slik at disse kan stå bedre rustet til for den avgjørende vekstfasen. Prosjektet har stort fokus på grenseoverskridende kompetanseoverføring mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 1.982.734 €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene