BALTADAPT

Baltic Sea Region Climate Change Adaptation Strategy
Prosjektperiode
11.06.2010 - 10.09.2013
Leadpartner:
Danish Meteorological Institute
Erik Buch
+45-39157210
ebu@dmi.dk
Øvrige partnere:
National Environmental Research Institute, Aarhus University (NERI)
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
German Federal Environment Agency
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemuende (IOW)
University of Latvia
Batlic Environmental Forum (BEF) Lithuania
Finnish Environment Institute - SYKE
Swedish Meteorological and Hydrological Institute
University of Tartu, Estonian Marine Institute
The Secretariat of the Council of the Baltic Sea States
BALTADAPT tar sikte på å utvikle et utkast til strategi for tilpasninger til klimaendringene, som i etterkan kan implementeres av landene rundt Østersjøen. Den transnasjonale strategien vil fokusere på hav og kystlinjer.

Norge er assosiert partner i projektet gjennom sitt medlemskap i Østersjørådet.


Mer om prosjektet

baltadapt.eu
Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 2.858.920 €
Norsk bidrag: EUR 0 €
Program

Østersjøprogrammet

Sæternes, Ann Irene
Tlf.: +47 61 28 93 53 / Mob.: +47 958 32 758
Programområde

Interreg IV B

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Klimastrategi på web

BALTADAPT har lansert sin klimanettside.

Interreg-programmene