NIBA

Naturstein i Botnia-Atlantica (NIBA) Originaltittel: Natursten i Botnia-Atlantica
Prosjektperiode
01.02.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Heldal, Tom
Norges geologiske undersøkelse
Mob.: +47 99091739
E-post: tom.heldal@ngu.no
Norsk prosjekteier:

Norges geologiske undersøkelse

Leadpartner:
Vilhelmina kommune
Øvrige partnere:
Nordland fylkeskommune
Prosjektet skal utvikle samarbeidet mellom interessenter innenfor mineralundersøkelser. Målet er å legge tilrette for en større kommersiell utnyttelse av naturstein som byggmatriale i regionen.


Mer om prosjektet

www.natursten-niba.se
Budsjett
Totalt: EUR 750.366 €
Norsk bidrag: EUR 177.683 €
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A

Tema
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Bygningsstein i Nordland

Granittbrudd fra Seivågen utenfor Bodø.NIBA-prosjektet har gitt ut praktverket ”Bygningsstein i Nordland".

Interreg-programmene