Grenseløs Matchmaking

Forprosjekt.
Prosjektperiode
18.11.2008 - 28.02.2009
Norsk prosjekteier:

Bedriftsforbundet

Øvrige partnere:
Bothnian Arc
Tornedalsrådet
Företagarne
Suomen Yrittäjät
Sammen med Bothnian Arc og Tornedalsrådet (offisielle arrangører) samt Företagarne og Suomen Yrittäjät skal Bedriftsforbundet planlegge og gjennomføre bedriftstreffet inklusive en næringskonferanse med internasjonalisering av SMB i Barentsregionen som tema.
Med bakgrunn i erfaring fra to lignende arrangement forventes det at 2-300 bedrifter fra Nordkalotten vil delta. Planen er å få dette til en fast årlig møteplass, og at 2010- treffet skal forgå i Tromsø.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: SEK 990.000 €
Norsk bidrag: NOK 50.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene