Nordlig bedriftsinkubator

Norra företagsacceleratorn
Prosjektperiode
12.03.2010 - 31.07.2010
Norsk prosjekteier:

Connect Norge

Leadpartner:
CONNECT Norr Service AB
Anders Gothefors
+46 703351919
anders.g@connectnorr.org
Øvrige partnere:
CONNECT Nord-Norge
Forstudie med mål om å utvikle en søknad om hovedprosjekt i Interreg IVA Nord-programmet. Hovedprosjektet skal bidra til å utvikle bedrifter til å nå sine vekst- og utviklingsmål gjennom skreddersydde handlingsplaner.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 24.456 €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring

Interreg-programmene