GränsEraser – generations og gränsoverskridande mediakulture

Projektet är ett resultat av ett småprojekt som identifierade, kartlade och analyserade behovet av en mötesplats inom mediebranschen. Resultatet, som visade att det finns en stor utvecklingspotential inom området, ligger till grund för detta projekt.
Prosjektperiode
01.11.2009 - 31.10.2012
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Fredrikstad kommune

Leadpartner:
Innovatum AB
Lennart Walldén,
+46 705 432 288
Øvrige partnere:
Østfoldforskning, Sarpsborg kommune, Høgskolen i Østfold, Glemmen videregående skole, E6 medieverksted.
Genom samverkan ska näringslivet inom audiovisuell produktion och teknik stärkas. Nedre Glommaregionen och Trollhätteregionen har stor kompetens inom området. Målet med projektet är att utveckla en gemensam gränsregional infrastruktur inom det audiovisuella området för en bättre utveckling av företag/entreprenörer. Detta ska ske genom:
• Utveckling av ett regionalt centrum för audio-visuell produktion och teknik
• Utveckling av utbildningar i samverkan med näringslivet
• Skapa mötesplatser för aktörerna
• Utveckla systematisk forskning inom det audio-visuella området.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 5 950 500 €
Norsk bidrag: 939 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene