Kortreist energi

Regionoverskridende. Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.07.2008 - 31.01.2009
Norsk prosjekteier:

Moss kommune

Øvrige partnere:
Rakkestad kommune
Enebakk kommune
Aremark kommune
Vestby kommune
Melleruds kommune
Färgelanda kommune
Bengtsfors kommune
Dals-Ed kommune
Åmål kommune
I flere kommuner er det satt i gang tiltak for å utvinne lokal miljøvennlig energi. Forstudien ønsker å kartlegge, registrere de ulike metoder og systematisere dette gjennom faglig kyndige personell ved bla.Universitetet i Ås og Innovatum i Trollhättan. For å oppnå de beste resultatene er det viktig å bygge opp kompetansen gjennom å samarbeide med flere
aktører.
• Bonden, som ofte er skogeier.
• Næringslivet, som kan ha ulike avfall og metoder for å anvende dette.
• Kommunen, som ofte sitter på skogeiendom, infrastruktur, planmyndighet, stor eiendomsmasse osv.

Det tas sikte på å gjennom et hovedprosjekt lage en "Best practice" løsning for de ulike metoder. Forprosjektet skal først og fremst samle inn informasjon fra de ulike aktørene om både ressurser og eventuelle problemstiller. Finne ulike alternativer til energi, som Flis, Pellets, Gas (Søppel), Vindkraft, Solenergi osv. Logistikk- og transportkjeden for energi skal belyses - hvordan kan begrepet ”Kortreist energi” benyttes?

De ulike aktørene samles på seminarer og ekskursjoner for å se på muligheter til hovedprosjekt på dette tema.


Mer om prosjektet

Sluttrapport
Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 550.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene