KITENPI

Originaltittel: KITENPI (Kolarctic IT Education, Networking, Partnership and Education)
Prosjektperiode
01.03.2011 - 28.03.2014
Kontakt
Bye, Svetlana M.
Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø
E-post: svetlana.manakova.bye@telemed.no
Norsk prosjekteier:

Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø

Leadpartner:
Luleå tekniske universitet
Øvrige partnere:
Arkhangelsk tekniske universitet
Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø
Prosjektleder norsk side: Svetlana M. Bye, epost: svetlana.manakova.bye@telemed.no
Prosjektet skal bidra til å øke antallet IKT-studenter i forhold til fremtidig behov, og dermed øke
regionens konkurransekraft. Student- og forskningsutveksling mellom landene er en del av prosjektet, herunder telemedisin. En annen del av prosjektet er utvikling av elektroniske tjenester og grensekryssende faglig infrastruktur.


Mer om prosjektet

Til prosjektside
Budsjett
Totalt: 11 MNOK
Norsk bidrag: NOK 980.000
Program

Kolarctic ENPI CBC

Solstad, Jan Martin
Tlf.: +47 78 96 31 23 / Mob.: +47 414 50 550
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
IKT
Områdeutvikling

Interreg-programmene