Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

Prosjektet skal se på muligheten av å integrere mennesker med psykiske problemer i arbeidslivet gjennom etablering av bedrifter og virksomheter.
Prosjektperiode
01.12.2011 - 31.08.2014
Kontakt
Johansen, Karl Johan
TISIP
Mob.: +47 950 82 226
E-post: karl-johan.johansen@samfunn.ntnu.no
Norsk prosjekteier:

TISIP

Øvrige partnere:
Østersund kommune
Prosjektet bygger videre på erfaringer og resultat fra tidligere Interreg-prosjekt. Dette prosjektet skal prøve ut integrering gjennom etablererprosesser som tar utgangpsunkt i enkeltpersonenes ressurser, behov og interesser.

Både private og offentlige samarbeidspartnere deltar i prosjektet, blant annet Mental Helse, NAV og Innovasjon Norge på norsk side og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Arbetsformedlingen og Almi på svensk side.


Mer om prosjektet

Mer informasjon
Budsjett
Totalt: 2.776.132 NOK + SEK
Norsk bidrag: 501.090 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
IKT
Relaterte nyheter

Sosiale entreprenører

Svensk prosjektkoordinator Anna Lindegren (t.v.) i Østersund kommune og leder av RSMH i Østersund Ia Linusson, med den norske prosjektlederen Karl Johan Johansen bak. De skal åpne arbeidslivet for personer med psykiske lidelser.

Sosialt entreprenørskap

Svensk prosjektkoordinator Anna Lindegren (t.v.) i Østersund kommune og leder av RSMH i Østersund Ia Linusson, med den norske prosjektlederen Karl Johan Johansen bak. Et nytt prosjekt skal utnytte menneskenes ressurser bedre.

Interreg-programmene