Grenseregionalt samarbeid i NGB

Forprosjekt: Grenseregionalt samarbete i NGB
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2010
Kontakt
Adsten, Lennart
Naboer AB
Tlf.: +46 (0)70 320 04 69 / Mob.: +46 (0) 70 320 04 69
E-post: lennart.adsten@naboer.se
Norsk prosjekteier:

Naboer AB

Delprogrammets beslutningstakere skal kartlegge de deler av regionene med størst utviklingspotensiale innenfor opplevelsesnæringene. Prosjektet skal bidra til at reiselivsorganisasjonene kan bli bedre kjent med hverandres organisasjoner og forretningsideer. Prosjektet skal også utfordre aktørene til å utvikle en prioritert liste over tiltak og prosjekter som vil gi de involverte merverdier gjennom grenseoverskridende samarbeid.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: NOK 750.000
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene