EU – idretten – frivilligheten

Regionoverskridende forstudie: EU – idrotten – frivilligheten
Prosjektperiode
01.04.2010 - 28.02.2011
Norsk prosjekteier:

Akershus idrettskrets

Leadpartner:
Värmlands idrettskrets
Björn Hellqvist
bhellqvist@tele2.se
Det overordnede målet for forprosjektet er å utvikle en definert visjon og målsetninger for et hovedprosjekt i 2011, samt utrede hovedprosjektets arbeidsoppgaver, organisasjon og finansiering.

Hovedaktivitetene i forstudiet er å utrede hvordan individuelle medlemsskap, idrettens organisasjonsmodell, idrettens immatrielle og matrielle verdier bør håndteres i hovedprosjektet.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: NOK 400.000
Norsk bidrag: NOK 100.000
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene