Grenseløst entreprenørskap i skolen

Små samhällen i glesbygden behöver utvecklas för att våra barn ska kunna stanna kvar och se möjligheter att arbeta i den egna kommuner. Lära våra unga att se över landsgränsen som en ytterligare möjlighet att utvecklas istället för stora städer i det egna landet. Projektet Gränslöst entreprenörskap i skolan har levt i 9 månader och man kan redan se effekter av det som är i gång.
Prosjektperiode
01.04.2008 - 31.12.2010
Norsk prosjekteier:

RKK Indre Salten

Leadpartner:
Lead partner:
Arjeplogs kommun
Kontaktperson: Tone Karlberg
Telefon: +46 961 144 81
E-post: tone.karlberg@arjeplog.se

Øvrige partnere:
Fauske kommune
Saltdal kommune
Beiarn kommune
Sörfold kommune
Steigen kommune
Projektet har fått en större antal deltagare elever och lärare och innehållsrika och behövliga metoder förs vidare. Projektet har gått från 6 skolor till 36 som nu vill vara del av det gränslösa samarbetet mellan skolor i Nordland och i Norrbotten. Förutom projektets medsökande finns det ytterligare 6 aktörer som medverkar i projektet. Mål och syfte Genom ett välförankrat samarbete och delaktighet mellan näringsliv och skola har projektet mål att stärka det gränsöverskridande synsättet där skolor och näringsliv kan komplettera varandra. Genom det entprenöriella synsättet i skolan ska projektet vara en grundsten för en rikare gränsöverskridande näringsliv i framtiden.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 963 577 €
Norsk bidrag: NOK 2 030 412
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Relaterte nyheter

Ung forbrødring i nord

9. juni synges det av full hals på grenseovergangen Graddis.

Interreg-programmene