Rondell

Rondeller finns idag oftast inom det offentliga, föreningar och frivilligorganisationer. Exempel är: ledare på fritidsgårdar, kulturskolelärare, samordnare för ungdomskultur, ungdomskonsulenter, föreningsaktiva med ungdomsinriktning, handledare inom arbetsmarknadsåtgärder, studentsamordnare, ungdoms- och kulturansvariga inom studieförbund m fl.
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2010
Kontakt
Adsten, Lennart
Naboer AB
Tlf.: +46 (0)70 320 04 69 / Mob.: +46 (0) 70 320 04 69
E-post: lennart.adsten@naboer.se
Norsk prosjekteier:

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Øvrige partnere:
- Jämtlands läns landsting, Länskulturen
- Nord-Trøndelag fylkeskommune
- Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd
- Nordtrønderske kommuner
Det behov som setts hos Rondellerna är att de ofta känner sig ganska isolerade och på de lägsta trappstegen i en organisation. De har svårt att till sin omgivning uttrycka och få gehör för det de gör och hur de vill utveckla sitt arbete med att skapa goda förutsättningar för ungdomarnas egna drivkrafter att skapa en meningsfull fritid. De upplever sig ofta ensamma om sina problem och saknar nätverk och infrastruktur som kan ge dem insikt om att flera andra har liknande problem. De saknar ofta förutsättningar att genomföra nya positiva saker som leder till förbättring för arbetet med ungdomarna. Ensamheten kan ibland förstärkas med stora geografiska avstånd. Projektägarna har verifierat dessa behov av en långsiktig och hållbar utveckling för Rondellerna i både Jämtland/Härjedalen och Tröndelag. Behoven är likartade överallt och det finns ett absolut mervärde att samarbeta över gränsen i denna fråga.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 7 792 000 SEK €
Norsk bidrag: 1 896 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
Relaterte nyheter

Bidrog til økt status

Fra en uformell gruppekonkurranse blant deltakerne under en samling på Rondellakademiet. Fra venstre: Kjellrun Åsgard Kleven (Prosjektkoordinator for Rondell på Norsk side),  Erik Sätre (Østersund), Magdalena Sannemo (Strömsund), Ann Karin Eriksen (Verdal), Kristin Kolåseter (Stjørdal) og Elin Bjørnstad (Frosta). Foto: Rondell.859 ungdommer har deltatt i Rondell-prosjektet.

Løfter fritidsklubbene

I Nord-Trøndelag skaper kulturprosjekt varig kunnskapsløft.

Interreg-programmene