Forbareid Grenseløs Redningstjeneste

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.03.2008 - 31.12.2008
Kontakt
Aakermann, Eivind
Halden kommune
Tlf.: +47 69 17 48 18 / Mob.: +47 932 43 197
E-post: eyvind.aakerman@halden.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Halden kommune

Øvrige partnere:
Strømstad kommune
Gjennom forprosjektet Forarbeid Grenseløs Redningstjeneste ønsker man å gjennomføre alt nødvendig forarbeid for et framtidig hovedprosjekt med oppstart høsten 2008.

Hovedprosjektet skal ha som mål å utvikle en effektiv redningstjeneste som skal forebygge for at ulykker skal oppstå i grenseregionen, samtidig som en vil begrense skadevirkninger maksimalt ved en oppstått ulykke, katastrofe eller sabotasje.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 540.000 €
Norsk bidrag: NOK 250.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene