Industricollege Indre Skandinavia

Prosjektet tar utgangspunkt i behov for rekruttering til og kompetanseutvikling i industrien. Industricollege Indre Skandinavia skal sikre bedre ressursutnyttelse og økt kostnadseffektivitet gjennom systematisk samarbeid om lokaler, utstyr og lærerressurser for å øke utdanningskapasiteten og sikre kvalitet i gjennomføring av studiene.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Jevne, Per-Erik
Norges Byggskole
Mob.: +47 900 35 986
E-post: per-erik@byggskolen.no
Norsk prosjekteier:

Norges Byggskole

Øvrige partnere:
- Karlstad kommune
- Teknikcollege Värmland
- Teknikcollege Dalarna
- Østfold fagskole
- Høgskolestiftelsen i Kongsvinger
- Fagskolen i Gjøvik
Operatører og produksjonsledere
I industrien gjennomføres kontinuerlig investeringer for å sikre konkurranseevne og markedstilpasning. De enkle jobbene vil bli færre. I framtida vil det være løpende behov for kompetanse og stadig mer kvalifiserte operatører og ledere. En tradisjonell fagbrevsutdanning vil i mange tilfeller ikke lenger være nok. Utdanningstilbyderne blir dermed en stadig viktigere leverandør til industriens bransjer og bedrifter.
Bredt partnerskap
Prosjektet drives av en rekke alliansepartnere; skoler i samarbeidet Teknikcollege Värmland, skoler i Teknikcollege Dalarna, Østfold fagskole, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (Hedmark) og Fagskolen i Gjøvik (Oppland).
Resultater
Projektet skall skapa gemensamma arenor och nätverk mellan utbildningsanordnare på båda sidor om gränsen. Efter projektet skall det finnas minst tre formella gemensamma utbildningar på båda sidor om gränsen.


Mer om prosjektet

Prosjektets hjemmeside
Mer info
Budsjett
Totalt: 13 500 000 SEK/NOK
Norsk bidrag: 2 370 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene