Framtidens bærekraftige midt-i-mellombygder

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.03.2008 - 31.12.2008
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Rakkestad kommune

Øvrige partnere:
Färgelanda kommune
Rakkestad og Färgelanda kommuner har likheter. Kommunene ligger på landsbygda med vannveier ved tettstedene, er randsonekommuner i ekspansive regioner og byer og deler en midt-i-mellomproblematikk. Formøter viser at kommunene arbeider med tilsvarende utfordringer rundt naturressurser, vann og bærekraftig utvikling. Gjennom samarbeid og kunnskapsdeling ønsker kommunene å finne nye måter å utvikle seg på. I forprosjektet skal kommunene gjennomføre fire felles workshops:

- Fornybar energi, ENØK, transport og bygninger
- Stedsutvikling og mennesker som endringsagenter
- Vannkvalitet i sjøer og elever, reduserte utslipp, drikkevann og tettstedsnære vannmiljøer
- Innsamling av interessante samarbeidsområder for hovedprosjektet


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: SEK 620.000 €
Norsk bidrag: NOK 310.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene