Nordlig sportsturisme-nettverk

Northern Sport Tourism Networks
Prosjektperiode
15.10.2007 - 06.03.2008
Norsk prosjekteier:

Midnight Sun Marathon

Leadpartner:
Kittilä kommune
Pekka Eriksson
+358 400 356 500
pekka.eriksson@kittila.fi
Øvrige partnere:
Övertorneå kommune
Loch Ness Marathon Ltd.
Glitnir Reykjavik Marathon,
Isafjordur kommune
Forprosjektet skal danne grunnlag for etableringen av Super Northern Marathon-serien.
Målet er å utvikle Super Northern Marathon-serien med åtte allerede etablerte eventer, med en trekkraft og konkurransekraft på linje med London Marathon og Vasaloppet.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 26.000 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kultur

Interreg-programmene