KASK:VIE

Vitensamarbeid, innovasjon, entreprenørskap (Vidensamarbejde, Innovation, Entreprenørskab)
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2012
Kontakt
Lunnan, Anders
Universitetet for Miljø og Biovitenskap
Mob.: +47 6496 5686
E-post: anders.lunnan@umb.no
Norsk prosjekteier:

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Leadpartner:
Aalborg universitet

Anders Tendal Christiansen
atc@adm.aau.dk
+45 9940 7324
Øvrige partnere:
Universitetet i Oslo
Oslo Teknopol
Bioparken AS
Kunnskapsbyen Lillestrøm
Næringslivets hovedorganisasjon
Ski næringsråd
Nofima Mat AS
Næringsrådet i Frogn
NOVI Udviklingspark
Hjørring ErhvervsCenter
Randers Erhvervs- og Udviklingsråd
Væksthus Nordjylland
KASK:VIE-samarbeidet har prosjektpartnere fra Norge og Danmark, og består av aktører fra bedriftsclustere, universiteter og organisasjoner som støtter næringsutvikling.

KASK:VIE skal skape utvikling og vekst i regionen gjennom aktivt arbeid med metoder og verktøysutforming for kunnskapssamarbeid, matchmaking og entreprenørskap. Prosjektet har tre innsatsområder:

* Styrke kunnskapssamarbeid og matchmaking mellom forskere, forskningsmiljøer og næringsliv
* Øke antall kunnskapsintensive virksomheter
* Styrke tverregionalt samarbeid mellom to sterke utviklingsnettverk i Kattegat/Skagerrak-regionen.


Mer om prosjektet

www.kaskvie.eu
Budsjett
Totalt: EUR 2.944.564 €
Norsk bidrag: EUR 501.625 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene