Säker arbetsdag

Riskanalys och avvikelsehantering är aktiviteter som lagstiftningen i Norge och Sverige tvingar verksamhetsutövare att genomföra oavsett om företaget har en anställd eller 1000 anställda. För stora verksamheter och framförallt sådana som har potentiellt höga risker är riskanalys och avvikelsehantering en naturlig del av det dagliga arbetet ( jmf, offshore, kärnkraft, flyg etc). Det finns inget verktyg som är utformat speciellt för de små företagen.
Prosjektperiode
01.08.2008 - 31.07.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Kalnes videregående skole

Øvrige partnere:
- Naturbruksgymnasiet Dingle
- Østfold fylkeskommune
För en entreprenör verksam inom de areella näringarna görs riskanalys och avvikelsehantering som en informell och intuitiv process. Dokumentation över beslut och åtgärder saknas som oftast även om man i de små företagen genomför många förebyggande åtgärder.
Genom en seminarieserie ska ett nytt vertyg växa fram för dessa företag och anpassas efter seminariedeltagarnas behov och synpunkter. Det blir en planerad utvärdering i upplägget med seminarierna. Varje seminarie ska utvärderas för att leverera influenser till nästa. Under projektets avslutning ska en enkät utformas och sändas till samtliga deltagare med frågor om i vilken grad det dagliga arbetet har blivit säkrare.


Mer om prosjektet

Prosjektets hjemmeside
Mer info
Budsjett
Totalt: 2 903 000 SEK €
Norsk bidrag: 741 500 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Relaterte nyheter

Sikker tømmerhogst

Jordbrukselever kan gå tryggere arbeidshverdag i møte.

Interreg-programmene