Grensefjellene – en arena for bærekraftig samhandling innen turisme

Originaltittel: Gränsfjällen – en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie
Prosjektperiode
01.10.2009 - 15.07.2010
Kontakt
Adsten, Lennart
Naboer AB
Tlf.: +46 (0)70 320 04 69 / Mob.: +46 (0) 70 320 04 69
E-post: lennart.adsten@naboer.se
Norsk prosjekteier:

Naboer AB

Øvrige partnere:
Trondhjems Turistforening
Om forstudien: I kjølvannet av klimaendringene forventer man økt etterspørsel etter turismeprodukter i fjellområdene i Jämtland og Trøndelag i årene framover. Det finnes et stort potensiale for å utvikle turisme ¨på tvers av landegrensene.

I de sårbare fjellområdene er det en utfordring å utvikle reiselivsnæringen uten å tære for hardt på naturressursene, samtidig som det er nødvendig å ta hensyn til reindriftsnæringen. Derfor vil forstudien utrede interessen og mulighetene for på en bærekraftig og langsiktig måte å utvikle reiselivsnæringen i fjellregionen rundt Sylene, slik at man også ivaretar andre interesser.

Forstudien skal fange opp interessentenes behov og ønsker både i Trøndelag og Jämtland. Om disse siden finner det interessant å samhandle, har forstudien også mandat til å utvikle en større prosjektsøknad til Interreg basert på prioriterte områder.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 380 000 NOK
Norsk bidrag: 189 500 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene