Det euroarktiske mangfoldet - fra Kemi til Tromsø

Den euroarktiska mångfalden - från Kemi till Tromsö. Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.08.2008 - 15.01.2009
Norsk prosjekteier:

VINN Narvik

Leadpartner:
Överkalix kommune
Leif Nilsson
+46 926 74 000
leif.nilsson@overkalix.se
Øvrige partnere:
Kalix kommune
Kemin Matkailu Oy
Prosjektideens siktemål er å få til et samarbeid mellom bedrifter, kommuner og reiselivsorganisasjoner om markedsføring av opplevelsestilbud langs vegstrekningen Kemi - Kalix - Narvik/Tromsø.

Forundersøkelsen skal kartlegge interessen og viljen for å gå inn i et slikt samarbeid og eventuelt gi det mer konkret innhold. Partnere i forundersøkelsen er Kalix og Överkalix kommuner, Kemin Matkailu Oy og VINN.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 23 800 €
Norsk bidrag: NOK 28 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Miljø / ressurs

Interreg-programmene