Framtidskuster – hållbar utveckling i kustsamhällen

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster. 1) De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen, 2) den expanderande turismens interaktion med kustens miljöer och människor och 3) den begynnande privatiseringen av fria fiskeresurser. En utmaning för kustsamhällen i ÖKS-regionen är att bemöta denna utveckling på ett sätt som skapar hållbar ekonomisk tillväxt. För att uppnå detta behövs kunskap kring förutsättningar för hållbar utveckling i kustsamhällen.
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2012
Norsk prosjekteier:

Vest-Agder fylkeskommune

Leadpartner:
Campus Helsingborg (Lunds Universitet)
Cecilia Fredriksson, Inst. För service management
+46-42 356642
Cecilia.fredriksson@msm.lu.se
Øvrige partnere:
Helsingborg kommun
Högenäs kommun
Centrum för turism (Handelshögskolan vid Göteborg universitet)
Kungälvs kommun
SAXO-instituttet (Københavns universitet)
Han Herred Havbåde
Øresundsuniversitetet (RUC)
Projektet Framtidskuster är ett samarbetsprojekt som överskrider de tre ländernas geografiska, kulturella och ekonomiska gränser. Värdet av att utveckla strategier för en framtida gemensam kustledstriangel är såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Samtliga projektpartners har olika erfarenheter av besöksnäring och hamnutveckling, men begränsas ofta av den egna organisationens räckvidd och brist på långsiktigt eller innovativt tänkande. Genom gränsöverskridande samverkan kommer projektet generera bättre resursutnyttjande och nyskapande strategier till gagn för besöksnäringen inom ÖKS-området. Genom att revitalisera det regionala kulturarvet i kombination med en gemensam historisk bakgrund bidrar projektet till industriell innovationskraft som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, men bidrar också till att stärka livskvaliteten i de fokuserade samhällena.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 1 449 740 EUR €
Norsk bidrag: 277 844 EUR €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Prosjektavslutning i Agder

Fra Husebysanden i Farsund.Coast Alive og Framtidskyster har bidratt til viten og aktivitet.

"Fremtidskyster" på Lista

Uggerbyskipet slik det framstod ved transport til Norge i 2010Utstilinga "Fremtidskyster" er på plass på Borhaug på Lista.

Interreg-programmene