Developing Regional Woodland Parks

Prosjektperiode
22.10.2007 - 06.03.2008
Norsk prosjekteier:

Allskog BA

Leadpartner:
Highland Birchwoods, Scotland
Jamie Dunsmore
+44 1463 0811606
jamie.dunsmore@highlandbirchwoods.co.uk
Øvrige partnere:
Forestry Commission Scotland
Swedish Forest Agency
Få interessenter og manglende engasjement i forvaltningen av lokal natur- og kulturarv har hatt en negativ virkning på den offentlige bevisstheten om de økonomiske og samfunnsmessige verdier av slike ressurser. Dette har også redusert lokale økonomier i perifere områder.

Manglende bevissthet har også ført til liten bruk av disse resursene, og derigjennom utilstrekkelig oppbygging av infrastruktur for lokal rekreasjon og reiselivsnæringen. Mange rurale områder har i dag likevel mange besøkende, som skal oppsøke de største attraksjonene - gjerne i andre områder. De rurale områdene har ofte potensiale til å tiltrekke seg og holde på de besøkende, dersom markedsføringen var koordinert og det eksisterte tilstrekkelig infrastruktur.

Dette prosjektet vil utvikle attraktive, regionale skogsområder gjennom å reetablere interessenter, involvere og skape engasjement hos forvaltningen og mer generelt styrke forståelsen for områdenes naturmessige- og kulturelle arv. Gjennom å forbedre lokal infrastruktur for rekreasjon skal det skapes grunnlag for en bærekraftig og konkurransedyktig lokal opplevelsesnæring med små og mellomstore bedrifter.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 30.000 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene