VARMEEKOM

Varme og energi - kompetanseutvikling
Prosjektperiode
01.07.2010 - 30.06.2013
Kontakt
Samseth, Jon
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf.: 63819522 / Mob.: +47 996 18 608
E-post: Jon.Samseth@hioa.no
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Oslo og Akershus

Øvrige partnere:
Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark, Akershus Energi, Karlstads Energi, Hönefoss fjernvarme, Borlänge energi, Eidsiva Energi, StoraEnso
Skoghall, Energi Norge, The Paper Province.
Med utgangspunkt i forprosjektet "Kompetanseutvikling - Produksjon av biofjernvarme" er det etablert et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og Sverige, VARMEEKOM.

Målet for hovedprosjektet er å utvikle et mastergradstudie innenfor varmeproduksjon, -distribusjon og -anvendelse, knyttet til varmesentraler og prosessindustri. Studiet skal utvikles i samarbeid mellom Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark.
I tillegg til mastergradstudiet skal det også utvikles etter- og videreutdanningstilbud.


Mer om prosjektet

VARMEEKOMs hjemmesider
Budsjett
Totalt: SEK 14.578.000 €
Norsk bidrag: NOK 6.004.300
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Masters i varme

Representanter fra de fem utdanningsinstitusjonene som samarbeider om masterstudiet i varmeproduksjon. Fra venstre Alemayehu Gebremedhin, Halgeir Leiknes, Jon Samseth (prosjektleder), Bengt Månsson og Are Kjeang.Nordiske høgskoler samarbeider om studier i varmeproduksjon.

Interreg-programmene