TOOL QUIZ

Employability and knowledge based economy : tools for innovative culture
Prosjektperiode
01.10.2009 - 30.09.2012
Kontakt
Flage, Rune
Rogaland fylkeskommune
Tlf.: +47 51516870
E-post: rune.flage@rogfk.no
Norsk prosjekteier:

Rogaland fylkeskommune

Leadpartner:
North-Pas de Calais Regional Council, FR
Øvrige partnere:
Regional Center for Audiovisual Ressources (FR), Relais Culture Europe (FR), IUAV University of Venice (IT), Regional Minister of Castilla-La Mancha (ES), Simetrias International Foundation (ES), Cultural Institution Ars Cameralis Silesiae Superioris (PL), Arts Council of Wales (UK), Bangor University (UK), Flemish autority - Departement for Culture, Youth, Sport and Media (BE), Technocité Asbl (BE), Ministry of the french Community (BE)
Prosjektet fokuserer på menneskelig kapital i den kunnskapsbaserte økonomien. En grunnleggende premiss for prosjektet er at den kulturelle og kreative sektor er en nøkkelsektor i den forbindelse, men den er underutnyttet. Prosjektet har på denne bakgrunn som mål å utvikle egnede strategier, politikker og verktøy når det gjelder forbindelsen mellom kultur og den kreative sektor, kunnskapsbasert økonomi og ”employability”


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 1.586.380 €
Norsk bidrag: EUR 75.000 €
Program

Interreg IVC

Eide, Jon Halvard
Mob.: +47 916 97 522
Skjerpen, Arve
Tlf.: +47 22247063
Programområde

Interreg IV C

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene