KASK Innovation

Kattegat/Skagerrak-regionen har sterke kunnskapsmiljøer knyttet til helsevesenet generelt og de store universitets- og regionssykehusene spesielt. I disse kunnskapsmiljøene ligger et stort potensial for kommersialisering og spredning av forskning og innovasjon.
Prosjektperiode
01.08.2009 - 31.12.2012
Kontakt
Rønningsen, Mona
Ullevaal Universitetssykehus
Mob.: +47 9025 3445
E-post: mona.ronningsen@ulleval.no
Norsk prosjekteier:

Ullevaal Universitetssykehus

Leadpartner:
Aalborg Sygehus, Aarhus universitetshospital (AAS)

Lisbeth Tved Linde
E-mail: lisbeth.tved.linde@rn.dk
Tel: +45 99 32 68 16
Øvrige partnere:
Aaalborg Sygehus, Århus universitetshospital (AAS), Ullevaal Universitetssykehus (UUS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
Gjennom et grenseoverskridende samarbeid vil sykehusene utnytte erfaringer og kunnskap som finnes i organisasjonene knyttet til både kommersialisering, forskning og utvikling. Partnerne skal i felleskap bygge opp en infrastruktur for utvikling av innovasjon og kommersialisering av forskning. Prosjektet vil føre til både økt innovasjonsgrad, mer effektivitet og besparelser.

Arbeidet skal ha en karakter som skaper innovation, dynamiske samarbeid og konkrete resultat knyttet til helseinstitusjonene. Dette skal gagne såvel helsesektoren som næringsutviklingen i hele Kattegat/Skagerrak-regionen.

Prosjektet skal identifisere kritiske faktorer for innovasjonsprosesser, øke produktiviteten og effektiviseringen tilsvarende 20.000.000 DKK i året, øke antall patentidéer og patentsøknader, økte kontakten mellom helsesektoren og industrien, øke antall start-up virksomheter og øke royaltyintektene med 20 prosent i 2009 og 50 prosent i 2010, med 2007 som basisår. Resultatene av erfaringer og modellene som er utviklet for samvirket mellom helsesektoren og næringslivet skal oppsummeres som ”best practice”-og spres i hele regionen.


Mer om prosjektet

www.kask-innovation.eu
Budsjett
Totalt: EUR 3.884.446 €
Norsk bidrag: EUR 644.420 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Relaterte nyheter

Nyskapende trygget

Spesialisert kortidsenhet skaper trygget for eldre pasienter.

Embed historien

Jo mer personlig, jo bedre for kunnskapsdelingen.

Interreg-programmene