Felles ting

Forprosjekt
Prosjektperiode
01.04.2010 - 31.12.2010
Norsk prosjekteier:

Næringsforeningen i Trondheim

Leadpartner:
Handelskammaren Mittsverige
Ingrid Andersson
ingrid@ingrida.se
Øvrige partnere:
Midt-Norsk Handelskammer
Forprosjektet skal analysere behov og muligheter for å skape en arena for nedbygging av handelshindre med tanke på å styrke utviklingen av næringsvirksomheter, bransjer og entreprenørskap i Nordens Grønne Belte-regionen.


Mer om prosjektet

Mer om prosjektet
Budsjett
Totalt: SEK 275.000 €
Norsk bidrag: NOK 112.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene