LISA – Landsbygdutvikling i Skandinava

LISA er et samabeidsprosjekt som består av norsk, danske og svenske kommuner og regionen, universitet og høyskoler. Prosjektet skal gjennom samarbeid, forskning, kompetanseheving og ulike spesifiserte tiltak for å øke entreprenørskapen og attraktiviteten i regionens landsbygder – øke tilflyttingen og næringsvirksomheten i regionens utkanter.
Prosjektperiode
01.07.2009 - 30.06.2012
Norsk prosjekteier:

Knutepunkt Sørlandet

Leadpartner:
Prosjektleder:
Ulrika Bertilsson, Region Halland,
Tlf. +46 351 79 827
ulrika.bertilsson@regionhalland.se
Øvrige partnere:
VIA University Collage
LDBR Landcentret
Norddjurs Kommune
Skive Kommune
Laholm Kommun
Falkenberg Kommun
Hylte Kommun
Varbergs Kommun
Högskolan i Halmstad
Universitetet i Agder
Evje og Hornnes kommune
Vennesla kommune
Birkenes kommune
Utviklingen skal blant annet skje gjennom et felles arbeid rettet mot besøksnæringer, lokale utviklingsplaner, næringsutvikling og forretningsideer og bosetning.


Mer om prosjektet

www.lisakask.no
Budsjett
Totalt: 3 664 430 EUR €
Norsk bidrag: EUR 718.204 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Slutt for LISA

Fra avslutningskonferansen i LISA. Fra venstre: Kirsten Helby, Reino Jacobsen, Ditte Staun Munch Ledet, Arild Tveide og Roger Norman. Foto: Lisakask.no.Denne uka har det vært avslutningskonferanse for LISA.

Interreg-programmene