Bedriftsaksellerator for vekst

Forstudie: Företagsaccelerator för tillväxt
Prosjektperiode
15.08.2010 - 14.08.2011
Norsk prosjekteier:

Connect Norge

Leadpartner:
Connect Väst
Dag Stulen
ds@connectvast.se
Forstudien skal utvikle et konseptgrunnlag for "Bedriftsaksellerator for vekst" i grenseregionen Østfold og Fyrbodal. Prosjektet skal kartlegge potensielle hindringer for et slikt konsept. Det skal gjennomføres ulike Springbrett-varianter for kunnskapsoverføring til norske og svenske virksomheter fra et felles ekspertpanel bestående av kompetansepersoner fra ulike bransjer.


Mer om prosjektet

Mer om prosjektet
Budsjett
Totalt: SEK 500.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene