I det samiske rommet

Sameieh Saepmesnie - I det samiska rummet
Prosjektperiode
01.06.2008 - 31.12.2010
Norsk prosjekteier:

Saemien Sijte

Leadpartner:
Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum, Östersund
Ulf Stefan Winka
+46 063 55 67 55
Øvrige partnere:
Västerbottens museum
Prosjektets mål er å synliggjøre og styrke både det sydsamiske landskapet og menneskets plass i landskapet, samt å videreføre tradisjonelle kunnskaper. Kunnskapen om det særegne kulturlandskapet er en viktig forbindelseslinje i et bærekraftperspektiv og er nødvedig for å kunne ta vare på verdifulle kulturmiljøer.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 1 798 328 €
Norsk bidrag: NOK 3 270 000
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Historisk funn

Interreg-kartlegging avdekket bortgjemt tromme.

Interreg-programmene