Detaljhandel i distriktene

Retailing in Rural Areas.
Prosjektperiode
08.02.2008 - 31.05.2008
Kontakt
Schei, Helge
Merkur-programmet
Mob.: +47 907 26 290
E-post: helge.schei@merkur-programmet.no
Norsk prosjekteier:

Merkur-programmet

Leadpartner:
Icelandic Centre for Retail Research, Iceland
Emil B. Karlsson
+354 433300
emil@bifrost.is
Øvrige partnere:
Center for Local and Regional Development, Færøyene
Kemi-Tornio University of Applied Science, Finland
Forprosjektet skal kartlegge og analysere de viktigste faktorene for drift av bærekraftige og konkurransedyktige detaljhandelvirksomhet i rurale områder.

Forprosjektet resulterte i hovedprosjektet Retail in Rural Regions.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 30.000 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene