BalticDEAL

Putting Best Practises in Agriculture into Work
Prosjektperiode
11.06.2010 - 10.09.2013
Leadpartner:
Latvian Rural Advisory and Training Centre
Andrejs Briedis
+371 63050220
andrejs.briedis@llkc.lv
Øvrige partnere:
The Federation of Swedish Farmers
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners MTK
Rural Development Foundation
Lithuanian Agricultural Advisory Service
Agricultural Advisory Centre in Brwinow Branch Office in Radom
The Danish Agricultural Advisory Service, National Centre
Prosjektets strategiske målsetninger er på en kostnadseffektiv måte å forbedre miljøtilstanden i Østersjøen gjennom reduksjon i næringssalterfra landbruket, uten å svekke konkurranseevnen eller produksjonen.


Norsk landbruksrådgiving er assosiert partner i prosjektet.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 4.717.870 €
Norsk bidrag: EUR 0 €
Program

Østersjøprogrammet

Sæternes, Ann Irene
Tlf.: +47 61 28 93 53 / Mob.: +47 958 32 758
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene