Småskala vannkraft

Original tittel: Potential utveckling och demonstration av nyutvecklad teknik för miljövänlig småskalig vattenkraft. Dette er en forstudie som skal undersøke forutsetningene for å utvikle miljømessige og juridisk akseptable teknikker for utvikling av småskalig vannkraft på Nordkalotten.
Prosjektperiode
01.05.2011 - 31.12.2011
Leadpartner:
Centek

Kontaktperson: Conny Hökfors
E-post: conny.hokfors@centek.se
Øvrige partnere:
Bedriftskompetanse AS
Prosjektet skal også identifisere små, middels og store bedrifter og utviklingsressurser som kan vare med i utvikling, produksjon og kommersialisering av prosjektideen. Prosjektet skal også peke på en mulig Lead partner for dette arbeidet.


Mer om prosjektet

Mer her
Budsjett
Totalt: 39825 EUR €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene