VER-DI

Vern og verdiskapning – naturvernområder som ressurs i holdbar økonomisk utvikling. VER-DI er et samarbeidsprosjekt bestående av kommuner, fylkeskommuner, regioner, turistorganisasjoner og universitetsmiljøer - som gjennom grenseoverskridende samarbeid skal utvikle aktiviteter og strategier for å utnytte naturvernområder som en ressurs for næringsutvikling og økonomisk utvikling i Kattegat/Skagerrak-regionen.
Prosjektperiode
01.06.2009 - 30.05.2012
Leadpartner:
Thomas Olesen, Region Midtjylland, thomas.olesen@ru.rm.dk, Tel.
+45 87285133, Mobil: +45 21670241
Øvrige partnere:
Sigdal kommune,
Rollag kommune,
Nore og Ulvdal kommune,
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB),
Svenljunga Kommun,
Gislaved kommun,
Falkenberg kommun,
Syddjurs Kommune,
Destinasjon Djursland,
Ringkøbing-Skjern Kommune,
Herning Kommune,
Destinasjon Ringkøbing Fjord.
Bakgrunnen for prosjektet ligger i at det i regionens naturvernområder og nasjonalparker ligger et uutnyttet potensial for bærekraftig næringsutvikling i og i tilknytning til de nevnte områdene. Ved å utvikle strategier og aktiviteter, utnytte kompetansen og erfaringene i regionen, samt hente inspirasjon fra kontinentet – skal de nevnte områdenes posisjon lokalt, regionalt og internasjonalt tydeliggjøres, samtidig som næringsgrunnlaget styrkes. Blant innsatsområdene i prosjektet inngår: Fødevareutvikling -konsepter for utvikling av lokalprodusert og miljøvennlig mat (herunder sporbarhet og merking), opplevelsesturisme, kompetanseutvikling og naturveiledning.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 2 468 180 EUR €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Miljø / ressurs

Interreg-programmene