Bærekraftig utvikling i grensefjellene - fase 2

Forprosjekt: Hållbar utveckling i Gränsfjällen, fas 2 (originaltittel)
Prosjektperiode
01.10.2010 - 30.09.2011
Kontakt
Adsten, Lennart
Naboer AB
Tlf.: +46 (0)70 320 04 69 / Mob.: +46 (0) 70 320 04 69
E-post: lennart.adsten@naboer.se
Norsk prosjekteier:

Naboer AB

Øvrige partnere:
Naboer AB
Projektet bygger på en tidigere gjennomført forstudie med dybdeintervjuer med utvalgte representater for reinnærin, myndigheter, turistnæring, grunneiere og entreprenører med interesser i grensefjellene Sylene. Målet for prosjektet er å utvikle en handlingsplan som inkluderer både sosiale, økonomiske og miljømessie aspekter for området.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: SEK 550.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene