Gränsregional omsorgsfilosofi

Demenssjukdomar är kroniska, obotliga, långvariga och har progridierande (ökande) funktionsnedsättningar som på ett påtagligt sätt påverkar hela livssituationen. Sjukdomen drabbar inte bara patienten utan också närstående. I förprojektet ”Den röda tråden i demensvården” (Interreg IIIA Sverige-Norge 2000- 2006) framkom behovet av en gemensam gränsregional omsorgsfilosofi riktad mot demensomsorg.
Prosjektperiode
01.09.2008 - 31.12.2010
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Fredrikstad kommune

Leadpartner:
Maria Hansson
Tel +46 70-294 94 02
maria.solbo.hansson@stromstad.se
Øvrige partnere:
- Strömstads kommun
- Rygge kommune
Åtta gränskommuner vill genom samarbete ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial. Avsikten är att skapa en utbildningsmodell, ”Gränsregional omsorgsfilosofi”, riktad till personer med demenssjukdom, deras närstående och vårdpersonal i gränsregionen. Utbildning kommer att ske i de kommuner som deltar.
En gemensam omsorgsfilosofi ska stärka kvaliteten i omsorgsutbudet samt underlätta rörligheten över gränsen för både omsorgstagare, deras närstående samt vård- och omsorgspersonal. Framtaget studiematerial ska finnas tillgängligt för att kunna användas av andra kommuner längs den svensk-norska gränsen.


Mer om prosjektet

Strömstad kommuns prosjektsider
Mer info
Budsjett
Totalt: 8 013 451 €
Norsk bidrag: 1 058 356 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene