Kompetanseutvikling - Produksjon av biofjernvarme

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.07.2009 - 31.01.2010
Kontakt
Samseth, Jon
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf.: 63819522 / Mob.: +47 996 18 608
E-post: Jon.Samseth@hioa.no
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprsjektet skal framskaffe det nødvendige bakgrunnsmaterialet for å kunne søke om et hovudprosjekt i januar 2010. Det foreløpige målet for hovedprosjektet er å utvikle grenseoverskridende kompetanseoppbygging og kunnskapsutvikling med tanke på innføring og drift av biomassebaserte fjernvarmesentraler.

Du finner sluttrapporten i faktaboksen til venstre.


Mer om prosjektet

Sluttrapport
Les mer
Budsjett
Totalt: SEK 500.000 €
Norsk bidrag: NOK 210.000
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Miljø / ressurs

Interreg-programmene