Opening Up

Opening Up (OUP)
Prosjektperiode
01.10.2011 - 30.09.2014
Kontakt
Torjussen, Bjørgulf Bergh
Kristiansand kommune
Mob.: +47 901 11 030
E-post: Bjorgulf.Bergh.Torjussen@kristiansand.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Kristiansand kommune

Leadpartner:
Intercommunale Leiedal, Belgium
Filip Meuris
filip.meuris@leiedal.be
+32 5624 1616
Øvrige partnere:
Lessius Mechelen vzw , BE
Høje-Taastrup kommune, DK
Groningen, NE
Hanze Universitet Groningen, NE
Karlstad kommune, SE
Porism Ltd , UK
Opening Up tar for seg problemstillinger og utfordringer det offentlige møter gjennom fremveksten av åpne data og sosiale medier. Prosjektet skal gjennom pilotforsøk og innovasjoner bidra til en trinnvist endring i hvordan både det offentlige og private yter og får service.


Interreg-programmene