KUSK

KUSK (kunskap, utveckling, statistik, kommunikation)
Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Østfold fylkeskommune

Leadpartner:
Västra Götalandsregionen

Christina Christiansson
+46 (0)501 - 62157
Prosjektet skal ta fram og visualisere fakta og statistikk samt utvikle kunnskapen om forutsetninger for tilvekst i grenseregionen. Statistikken skal brukes ved nye utfordringer i samfunnet, eksempelvis framtidig mangel på arbeidskraft som følge av den demografiske utviklingen.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 5.745.000 SEK+NOK
Norsk bidrag: 610.000 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Trenger bedre måleutstyr

Savner harmonisert og oppdatert statistikk.

KUSK med ny faktabok

Norge og Sverige er "verdens beste naboer".

Interreg-programmene