Grenseregionalt industrisamarbeid

Forprosjekt: Gränsregionalt Industrisamarbete (originaltittel)
Prosjektperiode
01.09.2010 - 31.08.2011
Norsk prosjekteier:

Halden kommune

Leadpartner:
Gustav Glesåen
gustav.glesaen@telia.com
Øvrige partnere:
Dals-Eds kommune
Samarbeid mellom næringsliv og kommuner i grenseregionen. Forstudien skal gi svar på hvordan et grenseregionalt industrisamarbeid kan utvikles. Det skal vurderes om det er hensiktsmessig å etablere et eget sekretariat for et slikt samarbeid.


Mer om prosjektet

Mer om prosjektet
Budsjett
Totalt: SEK 550.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene