NORD-OSTRON

NORD-OSTRON er et samarbeidsprosjekt som består av universitets- og utviklingsaktører i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet skal være et lokomotiv for grenseoverskridende innovasjons- og næringslivsutvikling innen marin næring i det sydvestre Skandinavia.
Prosjektperiode
01.06.2009 - 30.05.2012
Norsk prosjekteier:

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Leadpartner:
Prosjektleder:
Susanne Lindegarth, Göteborgs Universitet,Mare Novum, susanne.lindegarth@marecol.gu.se,
Tel. +46 526 68 678,
Mob. +46 704 085 458
Øvrige partnere:
Västra Götalandsregionen
Dansk Skaldyrcenter
Center for Forskning og Forvaltning af skaldyr
Mare Life, Oslo Teknopol
Ostrea Sverige AB
Dette skal skje gjennom utvikling av modeller og verktøy, spesifisert og implementert i utviklingen av dyrkningsteknikker for den skandinaviske østersen. I dette ligger blant annet forbedret teknikk for yngel i landbaserte klekkerier, mikroalger og systemer for videredyrkning av østers i havet. Prosjektet vil dermed gi et tydelig bidrag både til utvikling av innovasjon og næringsklynger innen marin virksomhet, samt et konkret bidrag til næringsutviklingen i kystområdene gjennom implementeringen. Prosjektet skal arbeide tett med næringslivet i regionen.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 2 017 210 EUR €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene