Vesterhavets kulturarv

Västerhavets Kulturarv
Prosjektperiode
01.10.2009 - 30.12.2011
Kontakt
Aske, Aina
Larvik kommune
E-post: aina.aske@vestfoldmuseene.no
Norsk prosjekteier:

Larvik kommune

Leadpartner:
Göteborgs Stadsmuseum

Maria Forneheim
maria.forneheim@kultur.goteborg.se
Øvrige partnere:
Gammel Estrup Herrgårdsmuseet, Oslo Universitet, Göteborgs Universitet
Flere kulturinstitusjoner rundt Kattegat og Skagerrak sitter med hver sin puslespillbit av den felles historien omkring det skandinaviske innhavet, det såkalte Vesterhavet. Puslespillbitene må legges sammen for å kunne styrke samhørigheten og kunnskapen og derigjennom øke den hverdagslige integreringen i programorådet. Dette skal gjøres gjennom et antall konkrete aktiviteter rundt Vesterhavets felles kulturuttrykk som stedsutvikling, arkitektur, herregårdskultur, handel og sjøfart samt idé- og tenkemåter.

Prosjektet skal spre kunnskap om den felles kulturhistorien for å styrke samhørigheten og tilhørugheten til Kattegat/Skagerrak-regionen og styrke den skandinaviske tilhørigheten hos innbyggerne i regionen. Gjennom utvikling av pedagogiske læremidler, vandreutstilling og andre utdanningstiltak skal antall aktiviteter mellom skoler, museer og andre kulturinstitusjoner, universiteter og forskningsinstitusjoner i programområdet.

I prosjektperioden skal prosjektet spre kunnskap som styrker den historiske og kulturelle samhørigheten og tilhørigheten hos befolkningen i programområdet. Kulturarven og kulturhistorien skal bli lettere tilgjengelig gjennom trykt materiell og internett.


Mer om prosjektet

www.vasterhavetskulturarv.info
Budsjett
Totalt: EUR 755.058 €
Norsk bidrag: EUR 184.421 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Relaterte nyheter

Vesterhavets kulturarv

Prosjektmedarbeiderne i Vesterhavets kulturarv samlet foran Larvik museum under et planleggingsmøte i mars 2010. Foto: Heidi Meen Johansen.Interegprosjekt har gitt ØKS-regionen ny identitet

Interreg-programmene