Kultur og handelsveier i Indre Skandinavia

Gjennom å samle og vise felles ressurser innenfor kultur, vil prosjektet bidra til å skape oppmerksomhet mot og sette bygdene i sentrum istedenfor i periferien i begge land. Prosjektet skal kartlegge mulighetene for å skape en arena for kulturelt samarbeid i regionen og utvikling over landegrensene. Det er et mål å skape året rundt-aktiviteter innenfor kulturområder som musikk, kultur, folklore m.v.
Prosjektperiode
11.08.2008 - 28.02.2009
Norsk prosjekteier:

Hedmark fylkeskommune

Øvrige partnere:
Folkuniversitetet


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: SEK 500.000 €
Norsk bidrag: NOK 250.000
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse

Interreg-programmene