Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia

Forprosjekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia
Prosjektperiode
01.07.2010 - 31.12.2010
Norsk prosjekteier:

Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Øvrige partnere:
Jämtlands läns landsting
JiLUTema skog
Prosjektet skal samle hele næringskjeden i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland i et nettverk, med sikte på å stimulere til økt innovasjon i utviklingen av forskjellige former for bioenergi.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Papir- og fiberinstituttet (PFI AS), Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) og Mittuniversitet, har i fellesskap tatt initiativ til å etablere prosjektet. Hovedmålsetningen er å skape et nettverk med aktører fra forskning, skogindustri, energiprodusenter og -brukere, primærskogbruk og offentlige regionale utviklingsaktører. Nettverket skal arbeide for samarbeid og innovasjon for å skape bedriftsutvikling og produktutvikling for bedre utnyttelse av råvarene.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: SEK 500.000 €
Norsk bidrag: NOK 100.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene