Samarbeid for ungdommer tvers over grenser og institusjoner

(Samverkan för ungdomar tvärs över gränser och institutioner) Forprosjekt
Prosjektperiode
04.06.2008 - 15.09.2008
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Kongelig Norsk Automobilforbund

Øvrige partnere:
KNA Indre og Ytre Østfold
Spydeberg kommune
Dalslands Travsällskap, Åmålstravet
Åmålstravet og KNA Indre og Ytre Østfold vil gjennom forprosjektet kartlegge mulighetene for et hovedprosjekt hvor Vollene kultur og miljøgårds arbeidsmetoder skal spres til samarbeidspartnere og kommuner i grenseregionen.

Forprosjektet skal kartlegge behov og etablere nettverk mellom aktuelle samarbeidspartnere, som skal inviteres med på utformingen av hovedprosjektet.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: SEK 110.000 €
Norsk bidrag: NOK 52.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
Samferdsel

Interreg-programmene