MARKIS (forprosjekt)

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.11.2009 - 31.03.2010
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Vestfold

Leadpartner:
Västra Götalandsregionen

Agneta Pettersson
agneta.pettersson@vgregion.se
Tel: +46 251 275864
Øvrige partnere:
Region Nordjylland, Aalborg universitet, Frederikshavns kommune, Frederikshavns Erhvervsråd, Martec Frederikshavn, Uddevalla kommun, Chalmers tekniska högskola, Vestfold fylkeskommune, Maritimt forum, Maritimt netvaerk Frederikshavn, Svenskt marintekniskt forum Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän Uddevalla
Målet med forprosjektet MARKIS er å utvikle et maritimt triple helix-partnerskap i Kattegat/Skagerrak-området og skape en struktur for samhandling med tydelig kompetanse- og rolefordeling. Forprosjektet skal skape ressurser og foreta forberedende analyser og studer med tanke på å utvikle et tydelig hovedprosjekt.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 33.000 €
Norsk bidrag: NOK 70.250
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Miljø / ressurs

Interreg-programmene