Nordic Knowledge on the Web (NKW)

Nordic Knowledge on the Web (NKW) er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolene i Vasa, Umeå og Bodø. Målsetningen er å skape, markedsføre og drive et wabbasert senter for forelesninger, disputaser, debatter og praktisk legge til rette med pedagogiske støttefunksjoner.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Karlsen, Jørgen
Universitetet i Nordland
Tlf.: +47 755 17 291
E-post: joergen.karlsen@uin.no

Hansen, Geir Hareide
Universitetet i Nordland
Tlf.: +47 755 17 490
E-post: geir.hareide.hansen@uin.no
Norsk prosjekteier:

Universitetet i Nordland

Leadpartner:
Universitetet i Wasa
Øvrige partnere:
Åbo Akademi, Umeå Universitet, Yrkeshögskolan Novia, Hanken, Vasa yrkeshögskola, Sveriges lantbruksuniversitet,
Flere utredninger viser at erfarings- og kunnskapsdeling mellom høgskoler og bedrifter ikke fungerer friksjonsfritt i dag. NKWs målsetning er å bidra til å løse utfordringene og skape en kanal for forskere, lærere og pragmatikere til å kunne spre sin kunnskap og markedsføre seg internasjonalt. Samtidig vil høgskoleansatte og organisasjoner enkelt kunne ta del i internasjonal spisskompetanse.

Prosjektet tar mål av seg til å utvikle helhetlig nettbaserte tjenester med mangesidige og interaktive dimensjoner.


Mer om prosjektet

www.nordicknowledge.net
Les mer
Budsjett
Totalt: NOK 9.000.000
Norsk bidrag: NOK 1.800.000
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
IKT
Relaterte nyheter

Nettsamarbeid virker

NKW-prosjekt om forskningsformidling og kunnskapsspredning på nett.

Interreg-programmene