Forprosjekt Jernbane Rovaniemi - Kirkenes

Originaltittel: Preproject Railway Rovaniemi-Kirkenes Prosjektets mål er å støtte utviklingen av en transportkoridor mellom Østersjøregionen og Barentsregionen. Korridoren skal åpne opp nye transportmuligheter for gruveforetak og andre foretak samt en forbindelse til de nordre sjøvegene. Dessuten skal det øke sysselsettingen i regionen betydelig og utvikle grensoverskridende samarbeid innenfor mange sektorer.
Prosjektperiode
01.03.2011 - 31.03.2012
Norsk prosjekteier:

Kirkenes Næringshage AS

Leadpartner:
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

Kontaktperson: Timo Lohi
E-post: timo.lohi@sodankyla.inet.fi
Øvrige partnere:
Kirkenes Næringshage AS
Forprosjektets mål er å få fram et realistisk bilde av de internasjonale og nasjonale momentene som kan støtte bygging av en jernbane fra Rovaniemi till Kirkenes. Videre er målet å sammenligne forskjeller og hindringer i forholdet mellom veg- og jernbanetransport. Forprosjektet skal også peke på nødvendige planprosesser og finansieringsmodeller og øke bevisstheten omkring jernbaneprosjektet på nasjonalt nivå både i Finland ogh Norge.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 62500 €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Områdeutvikling
Samferdsel

Interreg-programmene