IGS

Original prosjekttittel: Intermodala-Godstransporter-Statistik
Prosjektperiode
01.09.2010 - 31.08.2013
Norsk prosjekteier:

Østfold fylkeskommune

Leadpartner:
Fyrbodals kommunalforbund
Kjell Norberg
kjell.norberg@fyrbodal.se
Prosjektet «IGS Intermodala-Godstransporter-Statistik» skal kartlegge og analysere godsstrømmene i og gjennom regionen, samt utrede behov og effekter av økt intermodalitet og etablering av kombiterminaler i regionen. Dette vil gi økt kunnskap om nåværende og fremtidige transportbehov og muligheter i regionen, og dermed være en viktig brikke i en helhetlig og bærekraftig transportplanlegging på tvers av grensene i Fyrbodal, Østfold og Akershus.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 6.000.000 SEK €
Norsk bidrag: NOK 812.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene